O mně

VZDĚLÁNÍ

 • 2012 - 2017 - Pražská vysoká škola psychosociálních studií -  bakalářský a navazující magisterský obor jednooborové psychologie
 • 2012 - 2017 - Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP
 • 2017 - Roční akreditovaný kvalifikační kurz psycholog ve zdravotnictví
 • 2019- Roční certifikovaný kurz - Krizová intervence (Déčko Liberec)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A PRAXE 

 • 2013 - 2016 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, psychiatrická klinika - koterapeut v Denním stacionáři pro adolescenty  
 • 2016 - 2017 - Sexuologická a psychoterapeutická ordinace MUDr. Hany Fifkové - stážista
 •  2016 - Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 7, 8 - stážista 
 •  2016 - Centrum sociálních služeb pro Prahu 8 - stážista
 • 2016 - Psychiatrická léčebna Bohnice- Oddělení následné péče - stážista 
 •  2017 - 2018 - Život bez závislostí - psycholog, lektor primární prevence 
 •  2018 - doposud - Cestou necestou - psycholog, psychoterapeut pro rodinu a děti
 • 2019- doposud- Psychosomatické centrum Jinonice - psychoterapeut
 • 2019- doposud - ZŠ Cimburkova - školní psycholog
 • 2019- doposud- soukromá praxe Arborium

Absolvované kurzy, přednášky a vzdělávací programy:

 • říjen 2015 - Zotavení a způsoby zvládání duševního onemocnění z pohledu uživatelů
 • říjen 2015 - Komunikační techniky
 • listopad 2015 - Skupinová a individuální práce u dětí a mládeže s poruchami chování
 • prosinec 2015 - Práce se stresem
 • březen 2016 - Psychiatrické minimum - duševní nemoci a možnosti léčby, včetně farmakoterapie
 • duben 2016 - Nácvik poradenských dovedností v psychoterapii
 • duben 2016 - Základy mediace
 • říjen 2018 - Komunikační bedna, metoda pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte (8 hodin)
 • říjen 2018 - Práce s časovou osou (20 hodin, MUDr. Chvála, PhDr. Trapková)
 • říjen 2020 - Focusing I. (20hodin, PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D., MUDr. Helena Hájková)

Dobrý den,

jmenuji se Barbora Čeledová, jsem psycholog a psychoterapeut. Vystudovala jsem jedno­oborovou psychologii na Pražské vysoké škole psycho­sociálních studií (PVŠPS). V rámci studia jsem absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru akreditovaný pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP. Daseinsanalytický způsob práce chápu jako společnou cestu terapeuta s klientem, která pro mě znamená především přirozenost, autenticitu a otevřený prostor k veškerému sdílení všeho, co klient do terapie přináší. Mám zkušenosti jak s individuální, tak skupinovou psychoterapií. Zajímám se také o práci s třídními kolektivy.

Ve své praxi se věnuji zejména rodinám, dětem a adolescentům. Nabízím konzultace pro rodiče, kteří hledají pomoc v nesnadné rodinné situaci, v oblastech partnerských a rodinných vztahů či ve vztahu k dítěti. Dětem a adolescentům nabízím pomoc s problémy v třídních kolektivech.

V individuálních terapiích nabízím podporu  při úzkostech, depresích, nejistotě, při překonání fobií, agrese, stresu atd. Aktivně se zajímám o problematiku vyplývající z rozpadu rodiny, střídavé péče, pěstounské péče apod. V rámci své diplomové práce jsem se zabývala vyrovnávacími strategiemi dětí s transsexualitou jejich rodičů.

V současné době pracuji primárně v soukromé ordinaci Arborium. Dále působím jako psycholog a psychoterapeut v neziskové organizaci Cestou necestou, jako školní psycholog na základní škole Cimburkova v Praze a dále v Psychosomatickém centru Jinonice, kde se věnuji dospělé klientele.

Veškerá moje práce je pravidelně supervidována pod vedením MUDr. Zuzany Pinďákové.  V rámci dalšího vzdělání, které považuji za velmi důležité, chodím na nejrůznější konference, odborné semináře, účastním se několika víceletých kurzů apod. 

Pokud by Vás zajímalo cokoliv dalšího o mé práci, neváhejte mi napsat, ráda Vám odpovím 😊